Hvilke moduler findes der i et ERP-system?

Et ERP-system består af mange forskellige moduler, som hver især er indrettet til at skulle understøtte arbejdsgangene i virksomheden. Det betyder, at hele virksomheden er samlet under samme software-tag, i stedet for at økonomiafdelingen sidder i et separat program, som kun den afdeling har adgang til.

Hvorfor er det en fordel, tænker du måske? Når hele virksomheden arbejder i ét og samme system, kan alle medarbejdere også tilgå de samme informationer, f.eks. kundeoplysninger, lagerstatus osv. Når man som virksomhed arbejder i flere forskellige systemer, betyder det, at medarbejderne ofte er nødt til at registrere informationer flere gange. Med et ERP-system gør du arbejdsgangene mere effektive, men du mindsker også risikoen for, at vigtige informationer går tabt mellem to stole.

Det er selvfølgelig forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke moduler der er vigtige, og hvilke der er unødvendige. Heldigvis er de nye og moderne ERP-systemer, som Microsoft Dynamics 365 Business Central, bygget op således, at de kan skræddersyes og tilrettelægges efter hver enkelt virksomheds behov.

Her får du et overblik over nogle af de moduler, dit ERP-system kan indeholde.

Økonomistyring

Et ERP-system bliver tit forvekslet med blot at være et økonomisystem, men økonomi er blot en lille bid af alle de funktioner, et ERP-system tilbyder. Økonomisystemet i Business Central bliver bl.a. brugt til regnskabsføring, håndtering af indtægter og udgifter, udstedelse af fakturaer og rapportering af finansielle resultater.

Et økonomisystem, som er en integreret del af et ERP-system, giver dig og din virksomhed mulighed for at styre forskellige projekter på tværs af afdelingerne. I kan skabe overblik over økonomien rundt om hele organisationen på en langt mere overskuelig og effektiv måde, da alt går ind under ét og samme system.

 

Lager og logistik

Med et logistikmodul i ERP-systemet får du indsigt i salg, indkøb og lager. Med dette modul kan du strømline hele indkøbsprocessen. Du kan lade systemet foreslå, hvilke indkøb der skal foretages baseret på virksomhedens købshistorik.

Systemet holder samtidig styr på opgaver som udsendelse af ordrebekræftelser eller ændringer i forsendelser. På den måde undgå du en masse spildtid på indtastning og opdatering af informationer.

 

CRM

Tidligere var CRM-løsninger en helt separat kategori af IT-løsninger, men i dag er det helt almindeligt, at CRM smelter sammen med resten af ERP-løsningen. Styringen af kunderelationer hænger nemlig sammen med flere elementer fra resten af virksomheden, som f.eks. økonomi, produktion osv. Kundeinformationerne er de samme, uanset om de bliver brugt i salg, økonomi eller produktionsafdelingen.

CRM-delen har b.la. til formål at samle al information om nuværende kunder, men også om potentielt kommende kunder. Dette er ikke kun en fordel internt i virksomheden, men det skaber også bedre relationer til kunderne.

 

 

 

 

Produktion

Med et produktionsmodul i et ERP-system kan du gøre produktionen og den tilhørende planlægning langt mere fleksibel og effektiv. Med et ERP-system får du og din virksomheds ressourcer og undgår på den måde irriterende scenarier som overproduktion.

En effektiv produktion betyder også, at din virksomheds konkurrenceevne stiger, da systemet kan være med til at give et meget tydeligt billede af og svar på, hvornår kundernes produktion er klar til levering.

 

Projektstyring

Projektstyring er et centralt element i mange virksomheder. Med et projektstyringsmodul får din virksomhed et godt værktøj, som både rent operationelt og taktisk kan være med til at danne overblik over projekter og projektdeltagere.

Projektstyringsmodulet giver virksomheden mulighed for at få det fulde overblik over projektet. Lige fra planlægningen af selve projektet til budgetter, delmål samt forskellige deadlines og evalueringer.

Sig ja til holdbare forandringer i et langvarigt samarbejde, hvor vi kan regne med hinanden

Der er mere hvor det kommer fra: